För kort tid för anpassning till stillasittande

Vår kropp har inte anpassat sig till den nya stillasittande livsstilen många av oss har idag, utan mår bäst av varierad rörelse. För att få perspektiv på tidsrelationerna så kan

Share
Kroppen behöver rörelse och belastning

Kroppen svarar på yttre belastning. Om det inte finns någon belastning alls, som uppe i rymden, blir kroppen allt svagare. Med andra ord får vi viss träning bara genom att

Share
Kan tappa 30 procent muskelmassa

Vi brukar vara som starkast i 30-årsåldern och den styrkan behåller vi tills vi är ungefär 45 år. Både kvinnor och män tappar både muskelstyrka och muskelmassa från 50-årsåldern och

Share
Muskler tappar snabbhet

Känner du att det blir svårare att utföra snabba sprinter, upphopp, snabbt ta dig upp från golvet? Det kan ha en förklaring i dina muskler och nerver. När vi blir

Share
Det händer under förklimakteriet

Förklimakteriet kan beskrivas som att hormonerna börjar dansa i otakt. De hormoner vi pratar om är främst östrogen och progesteron  (gulkroppshormon), där progesteronet antas sjunka i förhållande till östrogen. Det

Share
Så känns förklimakteriet

Förklimakteriet kan vara en period när man inte känner igen sin egen kropp. Ibland beskriver kvinnor det som att de tror att de blivit tokiga, eller att de hamnat i

Share
När är förklimakteriet?

Förklimakteriet är perioden innan klimakteriet som har börjat uppmärksammas mer de senaste åren. Det är svårt att säga exakt vid vilken ålder förklimakteriet är eftersom det skiljer sig mycket hur

Share
Menstruationen ändras inför menopaus

Menstruationen brukar hos de flesta förändras några år innan menopausen, då den slutligen helt upphör. Menstruationen kan bli kortare mer sparsam riklig långdragen mer oregelbunden mer sällan jämfört med förut.

Share
Vid vilken ålder slutar menstruationen?

I Sverige slutar menstruationen vanligen vid  51 eller 52 års ålder. Det är alltså då menopausen i genomsnitt inträffar. För rökare kan menstruationen avslutas ett till två år tidigare än

Share
Menopaus = få äggblåsor

Det som styr när menstruationen upphör är våra äggstockar där vi har äggblåsor (folliklar). Antal äggblåsor vi antas ha När vi föds: 1.000.000 st 30 års åldern: 100.000 st Menopaus:

Share