När vi pratar framfall och vad som kan hända i underlivet vid ett framfall så är det relativt vanligt med någon av dessa buktningar: Cystocele: främre slidväggen, urinblåsa och urinrör

Share