Gå dig i toppform

  Intervju i Expressen om promenader som motionsform för att komma igång och komma i form.

Share
Gå snabbt Expressen

  Intervju i Expressen om vinsten av regelbunden motion, promenader som motionsform, och hur man kan komma igång och snabbt få effekt.

Share