Ska jag knipa med bäckenbotten när jag går/springer?

Nej, knip inte med bäckenbottenmusklerna medvetet vare sig när du promenerar, springer eller rör dig i vardagen. Då ska musklerna arbeta automatiskt. Knip inte medvetet när du går/springer Att knipa

Share
Jag springer, måste jag styrketräna benen ändå?

Ja, det kan vara en god idé att även styrketräna. Att bara springa verkar inte bevara muskelmassan från 50 år och uppåt. Vissa studier visar att både muskelmassan och muskelstyrkan

Share
Kan vallningar minska med motion?

Här finns det inga entydiga svar. Vissa studier tyder på att det går, andra att motion och träning inte har någon direkt effekt på värmevallningarnas intensitet eller hur ofta de

Share
Styrketräning mot vallningar?

I dag finns entydiga rekommendationer kring om styrketräning kan minska besvären av vallningar eller göra vallningarna färre. Vissa nya studier visar att styrketräning kan ha god effekt på vallningar. Då

Share
Kroppen behöver rörelse och belastning

Kroppen svarar på yttre belastning. Om det inte finns någon belastning alls, som uppe i rymden, blir kroppen allt svagare. Med andra ord får vi viss träning bara genom att

Share
Kan tappa 30 procent muskelmassa

Vi brukar vara som starkast i 30-årsåldern och den styrkan behåller vi tills vi är ungefär 45 år. Både kvinnor och män tappar både muskelstyrka och muskelmassa från 50-årsåldern och

Share
Muskler tappar snabbhet

Känner du att det blir svårare att utföra snabba sprinter, upphopp, snabbt ta dig upp från golvet? Det kan ha en förklaring i dina muskler och nerver. När vi blir

Share