Tidsperioder kring menopaus

Forskare har år 2011 tagit fram ett redskap kallat STRAW +10 (Stages of Reproductive Aging Workshop). Syftet med STRAW är att hjälpa till att bestämma var i tidsperioden kring menopausen

Share

Det är inte helt lätt att ge ett tydligt svar på den frågan. Vissa säger klimakteriet är några år innan menstruationen upphör. Andra att det är tiden efter att menstruationen

Share