';
side-area-logo
HEADING

SUBHEADING

Maternityhealth by MammaMage

Kvinnors hälsa under och efter graviditet och förlossning

Utbildning om kvinnors hälsa under graviditeten liksom efter förlossningen, vad händer och hur påverkar det möjligheten till motion och rörelse.

Nytt för 2021 är att du kan delta vid endast den teoretiska dagen om du önskar. För en komplett utbildning Maternityhealth by MammaMage krävs både teoretisk och praktisk utbildningsdag. Anmäl dig till respektive separat.
Från 2021 har även cert MammaMagetränare övergått till “Utbildad tränare Maternityhealth by MammaMage”. Detta för att visa på kompetensen om just kvinnans hälsa under och efter graviditet.

 


Teoridag: för alla med baskunskap anatomi och träningslära

Då efterfrågan varit stor att få tillgång till innehållet i vår teoretiska del, även för den som inte har en teoretisk bas kring kroppens anatomi och fysiologi – exv leg terapeut (naprapat, fysioterapeut, kiropraktor), massör , personlig tränare, barnmorska mm – så öppnar vi i år upp våra digitala teoretiska dagar för alla som arbetar med kvinnors hälsa och som har någon form av utbildning inom anatomi, fysiologi och träningslära. Observera att deltagande sker på eget ansvar och vi kommer inte under kursen att gå igenom basal anatomi, fysiologi och träningslära utan detta är något vi förutsätter att du kan.

Praktisk dag: för leg terapeuter, personliga tränare och motsvarande

Vid den praktiska dagen har vi kvar kravet på leg terapeut (exv naprapat, fysioterapeut, kiropraktor mm), massör, osteopat, barnmorska, personlig tränare, idrottslärare eller motsvarande. Detta då du efter genomförd teoretisk och praktisk dag kan stå med på vår kompetenskarta över utbildade inom Maternityhealth by MammaMage. Vi vill med kompetenskartan ge förslag till kvinnor som söker utbildade personer som kan hjälpa dem i närheten av där de bor. För att delta i den praktiska delen behöver du först ha gått den teoretiska dagen.

För att stå med på vår kompetenskarta här på hemsidan krävs att du har gått både teori och praktik, liksom att du uppdaterar din kunskap efter 2 år.


Maternityhealth by MammaMage

En utbildning som består av en teoretisk och en praktisk dag, där vi ser vad som händer i kroppen under en graviditet, liksom hur det påverkar möjligheten att träna och motionera. Vilka rekommendationer finns vid exv konditions- och styrketräning under graviditeten och hur påverkas barnet.
Hur påverkar de strukturella förändringarna som sker under en graviditeten, liksom under förlossningen, möjligheten att komma igång efteråt? Vad bör man titta/fråga efter? Hur kan man utvärdera magen och kvinnans förmåga på olika sätt och vad tror man är viktigt?  Vi diskuterar olika sätt att mäta och utvärdera rektusdiastaser. Rörelser och övningar från det lilla till det mer komplexa liksom återgång till exempelvis löpning, styrketräning.

En utbildning som många deltagare efteråt säger “varför har jag inte lärt mig det här förut när jag studerat till terapeut/personlig tränare?” Det här är en dynamisk utbildning som skiftar i takt med att utbildningsläget förändras liksom kunskapsnivån. Innehållet ser annorlunda ut efter två år.

TEORETISK DAG
* förstudier hemma
* 8 timmar undervisning digitalt

PRAKTISK DAG
* 8 timmar praktisk undervisning digitalt eller vid möjlighet IRL

Teori respektive praktik

TEORETISK DAG  kan bokas separat

 • om kvinnans hälsa under och efter graviditet
  * Vad händer under graviditeten i kroppen?
  * Vilka rekommendationer finns för träning under graviditeten.
  * Hur påverkas mamman respektive barnet av motion och träning under graviditeten?
  * Vikten av motion och rörelse under graviditeten och hur detta kan stimuleras.
  * Graviditets- och förlossningsskador.
  * Hur påverkas kroppen av vaginal förlossning respektive kejsarsnitt?
  * Hur olika förlossningsmetoder kan påverka möjligheten att komma igång, aspekter att ta hänsyn till.
  * Bäckenbotten, bäckenet, diafragma, mage – om samverkan och samspel.
  * Inkontinens, framfall (cele, prolaps), genomgång av vanliga fysiska besvär från underlivet.
  * Vad säger forskning om magträning, rektusdiastaser och kontroll, vad mäts och bör diastaser mätas?
  * Vilka fler faktorer än diastas kan vara intressanta vid återgång till träning?
  * Vikten av motion och belastning och hur detta kan stimuleras.
  * Vad bör man tänka på under graviditeten för att kvinnan ska må så bra som möjligt, och hur kan man träna?
  * Genomgång av muskelfysiologi från ett praktiskt perspektiv.

Du kan delta vid den teoretiska dagen endast.

Arvode teoretisk dag: 2.396 kr exkl moms

 


PRAKTISK DAG – förkunskap, se nedan

Du blir utbildad tränare Maternityhealth by MammaMage

* Genomgång och diskussion om rektusdiastaser – hur dessa kan mätas, och vilka andra faktorer som även bör tas med i undersökning.
* Träningslära, progression och förslag på träningsprogram.
* Viktiga tips för vardagen för att hjälpa kroppen till kraftbelastning.
* Genomgång och praktik för att starta lätt och stärka kroppen inifrån och ut.
* Progression i övningarna och programuppläggning.
* Övningar – från det lilla till det mer komplexa.
* Strategi hur du kan utvärdera om en övning är anpassad för personen eller inte – och hur du kan modifiera så den blir det.
* Återgång till “vanlig” motion – hur kan man tänka inför löpning, styrketräning, simning med mera.
* Vikten av motion och belastning, i anpassad mängd.

Förkunskapskrav:

*Teoretisk dag Maternityhealth by MammaMage
*Leg naprapat/leg fysioterapeut/leg kiropraktor, dipl personlig/fys tränare, leg läkare, barnmorska, utbildad osteopat, diplomerad massör – olika inriktning, vissa längre yogalärarutbildningar och liknande profession med grundkunskap människans anatomi och muskelfysiologi.

Du kan endast delta vid den praktiska dagen efter att ha deltagit vid den teoretiska dagen.
Den praktisk dagen kommer under våren 2022 vid vissa tillfällen tillhandahållas digitalt, allt beroende på FHM riktlinjer. Eventuellt kan även den praktiska dagen utföras IRL.

Arvode praktisk dag: 2.924 kr exkl moms.

Kursarvode

Arvodet faktureras enligt ovan, all betalning och fakturering sköts av DinKurs – alternativt lokal kursarrangör.

Certifiering tas stegvis bort. I stället är den som har gått både teoridag och praktisk dag inom ett års tid utbildad MammaMagetränare, eller utbildad Maternityhealth by MammaMage och står med på vår kompetenskarta här på hemsidan.

För att stå med på kompetenskartan behöver utbildningen uppdateras efter 2 år med ett webbinar eller motsvarande kurser som erbjuds. Detta för att ha uppdaterad kunskap inom området hos de som står med på kompetenskartan.

Anledningen till utfasningen av certifieringen är att det emellanåt uppfattats som att MammaMage är ansvarig för enskilda tränares arbete och uttalanden, vilket vi tydligt klargjort inte är fallet. Utbildningen är ett viktigt komplement till den basutbildning som varje person som deltar vid utbildningen redan har.

Certifieringen fasas även ut i samband med att omständigheterna gör att utbildningarna går över till allt mer digitala former.

Utbildad tränare Maternityhealth by MammaMage: teori och praktik

Målgrupp
Utbildning för naprapater, sjukgymnaster, barnmorskor, läkare, massörer, osteopater, idrottslärare liksom personliga tränare med godkänd utbildning och praktisk erfarenhet – eller likvärdiga utbildningar. Kontakta oss om du undrar om din utbildning fungerar. Du bör ha kunskap om anatomin i området liksom och muskelfysiologi.

Du ingår i vårt team och får:
* synas på mammamage.se under ”Kompetenskarta”
* ingå i teamet och i våra slutna grupper där vi diskuterar patientfall, frågeställningar, forskning, innehåll. Mycket uppskattade grupper!
* regelbundna inbjudningar till webbmöten och webbkurser, som gör att du behåller din kompetens där vi exempelvis pratar nyheter, diastaser och varför de ska mätas, patientfall.
* tillgång till specialutbildningar
#Vissa förbehåll för att vara med i dessa grupper finns för personer som arbetar i direkt konkurrerande verksamhet. Kontakta MammaMage för mer information.


Anmälan och avbokning/ombokning
Anmälan görs via länk till DinKurs, som sköter fakturering och betalning, alternativt till extern arrangör (länk finns till dessa).

Anmälan är bindande. Vid avbokning senast en månad innan utbildningsstart återbetalas inbetald utbildningsavgift.

Vid senare avbokning än en månad före utbildningsstart krävs läkarintyg för att kursavgiften ska återbetalas med undantag av en administrativ avgift på 500 kr exkl moms.
Sju dagar innan kursstart mejlas kursmaterial ut för kursen, som du kan ta med digitalt eller printa ut och ta med om du önskar materialet i pappersform. När detta material har skickats ut anses du ha köpt kursmaterialet. Ev avbokning oberoende av anledning (även med läkarintyg) efter att kursmaterialet mejlats ut debiteras med 2.000 kr exkl moms för köpt kursmaterial.

Blir du sjuk under utbildningen sker ingen återbetalning, men du har möjligheten att fullfölja utbildningen vid ett senare tillfälle.

Kursarrangör kan vid behov byta kurslokal och göra smärre förändringar i kurstider och meddelar i dessa fall deltagarna. Vid ev inställd kurs meddelas detta deltagare senast 7 dagar innan kursstart varvid full återbetalning sker.

Vid force majeur står kursarrangören ansvarsfri.

Genom anmälan ger du ditt medgivande till att MammaMage Sweden kan använda dina personuppgifter som du lämnar i samband med din anmälan till kursen inom MammaMage Sweden AB för att spara information om de kurser som du gått, certifiering liksom att använda inom företaget för att skicka ut information till dig. Uppgifterna delges inte till tredje part.  Läs mer här.


FÖRBEREDELSER
Vid anmälan får du information om förberedande instudering. Det är en fördel om du anmäler dig senast 2-3 veckor innan kursstart för att ha tid att läsa förberedande kurslitteratur liksom ta del av onlineföreläsningar, men det går även bra anmäla sig närmare inpå.

Kursdatum

Information kring Corona och Covid19

Vi följer utvecklingen och uppdaterar oss om, liksom följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi återkommer fortlöpande här med mer information så återkom regelbundet och uppdatera dig. 

TEORIDAG

Under 2022 fortsätter vi att hålla den teoretiska dagen av samtliga utbildningar digitalt. Detta som en följd på en hög efterfrågan kring just detta upplägg. Detta innebär att dag 1 är teoretisk och sker på distans via webbinarier.
Vi använder vanligen plattformen GoToMeeting och en länk till mötet mejlas vanligen ut sju dagar innan utbildningsdagen.

DU KAN GÅ ENDAST TEORIN om du önskar
För att få en större helhet och för att stå med på vår kompetenskarta på mammamage.se som utbildad tränare, behöver du gå både teoridag och praktikdag. Dock öppnar vi upp för den som inte jobbar aktivt kliniskt med kvinnor idag, att ta del av den viktiga kunskap om kvinnans hälsa under och efter graviditet/förlossning som förmedlas på teoridagen. Alla kan alltså delta på teoridagen, läs mer här bredvid.

Anmäl dig separat till respektive kursdag.

Datum teoretisk dag

 

2022

18 mars 2022 kl 8.30-17.00. Online. ANMÄL DIG HÄR.
26 april 2022 kl 8.30-17.00. Online. ANMÄL DIG HÄR.
31 maj 2022 kl 8.30-17.00. Online. ANMÄL DIG HÄR.

45 min lunch vanligen kring 11.30 eller 12.00.


PRAKTISK UNDERVISNING

Vid den praktiska delen omsätter det vi gått igenom på teorin, och visar upplägg kring träningslära.
Under 2022 kommer de praktiska dagarna dels att ske ONLINE, liksom vid vissa tillfällen på plats IRL på vissa orter. Detta anges tydligt vid varje kursdag nedan.
Vi använder vanligen plattformen GoToMeeting och en länk till mötet mejlas vanligen ut en vecka innan utbildningsdagen.

Datum praktisk dag

 

2022
25 mars 2022 kl 8.30-17.00 ONLINE. ANMÄL DIG HÄR.
3 maj 2022 kl 8.30-17.00 IRL, TheAcademy, Norrbyvägen 32, Bromma. ANMÄL DIG HÄR.
7 juni 2022 kl 8.30-17.00 IRL, TheAcademy, Norrbyvägen 32, Bromma. ANMÄL DIG HÄR.

45 min lunch vanligen kring 11.30 eller 12.00.

Du som deltar vid den praktisk dagen digitalt behöver ha en person under vissa tider under dagen att testa på. Ni kan även vara två personer som båda deltar vid kursen. Du behöver ha en dator med kamera och mikrofon som du kan ställa så kursledaren ser vad du gör. Detaljerad information får du efter din anmälan.
Vid IRL utbildningar följer vi FHMs rekommendationer. Alla friska anmälda är då välkomna!

Lärare

Alla teoretiska lärare är utbildade manuella terapeuter liksom aktiva kliniker inom kvinnors hälsa. Alla har även utbildning inom träningslära, träningsprogression, rehabträning liksom personlig träning med olika inriktning och mångårig erfarenhet. Praktiska lärare har utbildning inom personlig träning, kvinnors hälsa liksom mångårig erfarenhet. Alla lärare är själva aktiva motionärer på olika nivå och alla har egna barn

Katarina Woxnerud – teori och praktik
leg naprapat med inriktning kvinnors hälsa. Bland annat utbildad: ISM 9 månader Diane Lee Kanada, myofasciell behandling bäckenbotten internt och externt fysioterapeut PhD Jenny Wickford liksom inom Herman&Wallace, visceral mobilisering Barral, hands-on dissektionskurs 4 dagar Functional Fascia, utbildad Maternityhealth by MammaMage. Kliniker på egna kliniken Hela Kvinnans Klinik.
katarina.woxnerud@mammamage.se


Anna Ericsson – teori och praktik
Leg naprapat med inriktning kvinnors hälsa. Bland annat utbildad: Diane Lee kurser “womens health” och “head and neck”, myofasciell behandling bäckenbotten internt och externt fysioterapeut PhD Jenny Wickford, visceral mobilisering Barral, utbildad inom pilates, utbildad Maternityhealth by MammaMage. Kliniker på egna kliniken Tullinge hälsokälla.
anna@tullingehalsokalla.se


Mary-Lou Richards Nilsson – teori och praktik
leg naprapat med inriktning kvinnors hälsa. Bland annat utbildad: Diane Lee kurser “womens health” och “head and neck”, myofasciell behandling bäckenbotten internt och externt fysioterapeut PhD Jenny Wickford liksom inom Herman&Wallace, hands-on dissektionskurs 4 dagar Functional Fascia, utbildad Maternityhealth by MammaMage. Kliniker på egna kliniken Hela Kvinnans Klinik, teoretisk lärare TheAcademy.
mary-lou@helakvinnansklinik.se 


Åsa Rippe – teori och praktik
leg sjukgymnast/fysioterapeut med inriktning kvinnors hälsa. Bland annat utbildad i Diane Lee Womens Health, Head & Neck, Mulligan concept, FMT. Har en CSPT inom idrottsmedicin. Instruktör inom pilates, gympa och styrketräning, utbildad Maternityhealth by MammaMage. Arbetar på Gerdahallen i Lund.
Asa.rippe@gerdahallen.com


Jessica Norrbom – praktik, ingår i “Board of Advisors”
Molekylärbiolog, doktor i fysiologi.  Författare, föreläsare, forskare, personlig tränare, lärare naprapathögskolan liksom på KI och TheAcademy, utbildad Maternityhealth by MammaMage.
jessica@fortasana.se

Kommentarer från deltagare
Jag hade hög förväntan och den infriades med råge. Du är väldigt duktig och erfaren Katarina.
Väldigt bra kurs, känns otroligt användbart. Katarina är extremt påläst och kunnig och väldigt bra på att förmedla kunskapen vidare.
Tack för senast! Otroligt lärorikt och mycket intressant; tack för att du har gjort jobbet och börjat med denna utbildning
Otroligt lärorikt och inspirerande kurs! Stor lycka över att det händer grejer inom området och att få lära sig detta och har en stor önskan om att få info framöver om vidare forskning inom området. Även om man själv letar och söker så hittar man inte alltid själv. Många bra liknelser som är lätta att förklara för att mammorna ska förstå hur deras kropp fungerar även om dom inte har så stor anatomikunskap. Stort tack!!
Lättillgänglig info som jag genast har nytta av, fyllt på de luckor jag hade i detta ämne och gjort mig nyfiken på mer. Kursen motsvarar mina förväntningar.
Mycket bra och givande att få se två patientfall under kursen! Tack!